Etiket: yeme bozukluğu

Sizi yemeye yönlendiren “düşünce tuzakları”nızı tanıyor musunuz?
Duygusal yeme atakları ile nasıl baş edebilirsiniz?