Etiket: topluluk önünde konuşamıyorum

İçe dönüklük mü Sosyal kaygı mı?
Sosyal kaygı terapisi