Evliliklerde aldatılma ve beraberinde getirdikleri

Evliliklerde aldatılma ve beraberinde getirdikleri

Evlilik terapisi için başvuran çiftlerin yaşadığı sorunlar arasında sadakat sorunları önemli bir yer tutuyor. Bu konuyla ilgili sıkça sorulan iki soru ve yanıtlarını aşağıda yazmak istedim:

Evliliklerde sadakatsizlik/aldatma sonrası çift ayrılmalı mıdır?
Evliliklerde karşılaşılan sorunlardan belki de en büyüğü ve zorlayıcı olanı aldatmadır. Her aldatmanın nedeni farklı olduğundan, “Aldatma olduysa o evlilik bitmelidir” düşüncesi her zaman doğru değildir. Bazı aldatma olgularında, aldatma aldatan kişinin bireysel patolojisine bağlı ortaya çıkar ve aldatan kişinin bireysel yardım alması gereklidir. Bazı evlilikler için ise aldatma, sorunlu giden bir sürecin nihayi bir sonucu gibi olduğundan, çiftler ayrılık kararı almadan önce bu dönemde evlilik terapisini düşünebilir. Terapi seanslarında, çiftin ilişkisi en başından itibaren ele alınıp, aldatma eyleminin başka faktörlerle ilişkili olup olup olmadığı belirlenmeye çalışılır. Eğer çift birbirini severek evlenmişse, aldatmanın arka planında çoğu zaman, birikmiş kızgınlıklar, üzüntüler, yalnızlık hissi, iletişimsizlik gibi pek çok unsur yatar. Terapist rehberliğinde, çift bu noktaya nasıl gelindiğini çözümlerken, duygularını samimi ve içten bir şekilde paylaşabilirse, ilişkilerine eskisinden de sağlıklı biçimde devam edebilir.
Aldatılan partner bu süreçte nelere ihtiyaç duyar?
Aldatılan partner bir süre, travma sonrası stres bozukluğu semptomları gösterebilir: Sık sık geçmişe döner, aldatmanın detaylarına kilitlenir, sürekli eşine sorular sorar, ilişkisini tekrar tekrar anlatmasını ister. Aldatma detaylarına bu kadar odaklanma aldatılan kişiye bir kontrol duygusu yaşatır. Bu temel bir ihtiyaç gibidir. Bu durum aldatan partner için epey zorlayıcı olabilir, çünkü o her şeyi arkada bırakıp, yeni bir sayfa açmayı ister. Psikoterapi seanslarımızda bir psikolog olarak bana sıklıkla şöyle ifade ederler: “Ben her şeyi geride bırakmak istiyorum ama eşim sürekli geçmişte yaşıyor!” Terapist olarak aldatılan partnerin bunu yapmasının bir nedeni olduğunu, eşinin “travma sonrası stres bozukluğu” yaşadığını ve bu süreçte aldatan partnerin bir süre boyunca sabırlı olmasının gerekliliğini vurgularım. Böylelikle, neyi niçin yaşadığını bilen çift için, yaşadığını yönetmek, düşüncelerini, bakış açılarını ve beklentilerini somutlaştırmak daha kolaylaşır. İncinen partnerin her sorusuna sabırla cevap verilmeli, ihtiyacı olan her detaylı bilgi verilmelidir. Aldatan kişi bu süreçte tamamiyle dürüst olmalıdır.