Erken Boşalma

Erken Boşalma

Değişik yaş gruplarından birçok erkeği etkileyen ve psikolojik sonuçları olan bir sorundur. Cinsel birleşme sonrasındaki 1 dakika ya da altında boşalma durumunda erken boşalma tanısı konulur. Ancak, eğer erkek ve partneri yeterli doyum yaşamıyorsa, boşalma ertelenemiyorsa, çift yine de erken boşalma tedavisi/terapisi alabilir. Bir başka deyişle, erken boşalmanın anlamı aslında boşalma üzerinde bir denetimin olmaması halidir, yani erkek boşalmayı erteleyemez.

Erken boşalma yaygın görülen bir bozukluktur. İlk cinsel deneyimlerde boşalma süresini denetleyememe normaldir. Boşalma denetimi öğrenilen bir süreçtir, zaman ve deneyimle kazanılır. Eğer ilk cinsel deneyimler düzenli olmamışsa ya da paralı ilişkiler yoluyla olup, psikolojik olarak kaygı yaşanmışsa boşalma denetimi kazanılmayabilir.
Erken boşalma yaşayan kişiler çoğunlukla boşalma sürelerini erteleyebilmek için, cinsel birleşme esnasında dikkatlerini dağıtmaya çalışırlar, başka düşüncelere odaklanmaya çalışırlar. Ancak, bu uzun vadede var olan sorunu çözmez ve o andaki hazzı tam olarak yaşamaktan kişiyi alıkoyar.

Cinsel terapiler erken boşalmanın tedavisinde yüksek başarı oranları vermektedir. Bu tedavilerde kişinin bedensel hazzı ertelemesi değil, tam tersi bu hazza odaklanarak boşalmasını yavaş yavaş/aşamalı bir şekilde kontrol edebilmesi hedeflenir. Bu alanda çalışan psikologlar ve psikiyatristler bu sıkıntıyla başvuran erkeklere temel bilgilendirme yaptıktan sonra, tedavileri için hem bireysel, hem partnerleriyle uygulayabilecekleri ev ödevleri verir. Buna ilişkin ev ödevleriyle kişinin kontrolü gelişir ve boşalma süresi otomatik olarak uzar. Bu tedavinin en olumlu yanı kalıcı bir sonuç vermesidir. Yani boşalmasını erteleyebilen bir erkek bunu her zaman yapabilir ve başka herhangi bir yardımcı ilaç vs. ye ihtiyaç duymaz. Aynı zamanda özgüveni artar ve partneriyle cinsel yaşantısı da olumlu etkilenir.

Dönüşüm Psikolojik Danışmanlık Merkezi
Ataköy 9. Kısım Olimpiyat Sitesi D 13-B D:13 Ataköy/Bakırköy
Tel: 02126617887